Kpss Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? İşte KPSS Lisans Değerlendirme Tablosu

KPSS lisans oturumları 2020 senesinde 6 Eylül’de başladı. Memur olmayı isteyen adaylar 6 Eylül’de genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri, 12-13 Eylül’de ise alan bilgisi oturumlarına girdiler. Sınavda yer alan her test kendi bünyesinde değerlendirilecektir. Her testin, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur. Ham puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılıp standart puanlar hesaplanır. 

KPSS Lisans Değerlendirme

ÖABT kapsamında, MEB tarafından, sınav uygulaması bulunmayan yabancı dil alanları için yapılan öğretmen atamaları sırasında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları ile elde edilen, KPSSP120 puan türünü kullanılır. KPSSP120 puanı için yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili senede almış oldukları YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanması için, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanır. Daha sonra bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanır. YDS’de  yabancı dil standart puanın hesaplanması için adayların en az 1 ham puanı bulunmalıdır. 

Sınavın ardından ÖSYM ya da geldi tarafından iptal edilen sorular olması halinde bu sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değeri yeniden saptanarak puanlama yapılır.

Tablo-1 - Tablo-2 Ne İşe Yarar?

Tablo-1’deki testler ile elde edilen standart puanlar ağırlıklandırıldıktan sonra hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Bu puan türleri arasından, kamu kurum ve kuruluşları seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaktır.

Tablo-2’de belirtiilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanların kullanılması ile ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Herhangi bir ASP’nin hesaplanması sırasında için, adayların söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün bulunması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. Bu sayede tüm KPSS puan türleri için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olur. 

 

Ön Kayıt Başvuru Formu Avantajlı online ön kayıt için formu doldurun,sizi arayalım.