Dikey Geçiş Sınavı Hakkında genel bilgiler, DGS Genel Bilgi

Dikey geçiş sınavı önlisans mezunu olan kişilerin lisans programına geçiş yaparak eğitimini lisans olarak tamamlamasıdır. Önlisasn mezunu olan ya da mezun olabilecek durumda olan dikey geçiş sınavı için başvuru yapabilirler. Aynı şekilde açıköğretim için açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler de bu sınava başvurmak durumundadır. Dikey geçiş sınavına başvuru yapan kişilerin sadece Türkiye’de olması gerekmez. Aynı şekilde yurt dışında çeşitli nedenlerden dolayı bulunmak durumunda olan kişiler de dikey geçiş sınavına başvuru yapabilirler. Bu şekilde başvuru için gerekli şartları taşıyan kişiler dikey geçiş başvurularını yaparak dikey geçiş sınavına katılmaya hak kazanabilirler.

 

DGS Sınavının Kapsamında Neler Vardır?

DGS sınavının kapsamı genel olarak şu derslerden oluşur; DGS sınavında 60 Türkçe 60 matematik sorusu bulunmaktadır. Toplamda 120 adet soru sınavda yer alır. Sınavda sorular muhakeme becerilerini ölçmeye yöneliktir. Testlerin kapsamı bu şekilde farklı önlisanstan mezun olan kişiler için hazırlanmıştır.

DGS sınavının süresi 150 dakika kadardır. Yani 2 saat 30 dakika kadar bir zaman içinde adaylar sınavdaki soruları cevaplamak durumundadır.

 

DGS’de Yer Alan ÖBP Nedir?

DGS’ de ÖBP adaylar için diploma notu ve bitirme yılı hesaplanması yani Önlisans Başarı Puanı olarak yapılan bir puanlama durumudur. Bu puanlama mezun olan kişiler için yapılır. Mezun durumda olup henüz mezun olmayan kişiler için ÖBP puan hesaplama yerine diploma notu yerine not ortalaması hesaplanır. Bu puanlama yapılırken önce not ortalamaları 100’lük sisteme çevrilir. Sonrasında ise 0.8 ile çarpılır ve bu şekilde ÖBP puanı hesaplanmış olur.

 

DGS Puanı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

DGS puanı hesaplama işlemi adayların testlerindeki sayısal ve sözel standart puanlar ve önlisans başarı puanları kullanılıp yerleştirme işlemi yapılır. Adayların DGS puanlarının hesaplanması için her iki test türünden de adayların en az 0,5 ham puan alması gerekir. Her iki testten de 0,5 ham puanı olmayan kişilerin DGS puanı hesaplanmayacaktır. En az 1 netiniz her iki testten bulunması gerekir Aksi durumda DGS puanlarınızın hesaplanması söz konusu değildir.