Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Kurslarımız

Adalet Bakankığı Görevde Yökselme Sınavlarına Kurs Kayıtlarımız Devam Ediyor.

İstanbul Kadıköy, Kartal, Bağcılar, Ümraniye, Pendik ve Online Şubelerimizde 2022 Aralık Haftaiçi ve Haftasonu Gruplarımıza Kurs Kayıtlarımız Devam Ediyor. 

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Aşağıdaki Önkayıt Başvuru Formunu doldurunuz.

Önkayıt Başvuru Formu İçin Lütfen Bu Linki Tıklayınız.

 

Online Eğitim Satın Almak İçin Lütfen Bu Linki Tıklayınız.

 

 

Görevinde yükselmek adına sınavlara hazırlananlar için kurs kayıtlarımız başlamıştır. Kamuda çalışan memurlar bulunduğu konumdan daha yüksek bir konuma ulaşmak için sınava girmeye mecburi kılınır. Memurlar üst kariyer planlamalarını bu sınava girerek başarı ile tamamlamış olur. Sınavdan başarılı bir sonuç alarak üst hedeflerinize ulaşmanız için sizlere kurs vererek kariyerinizi ileri taşımaktayız. Görevde yükselmeye tabi kadrolar ve grup hizmetleri sırası ile şöyledir:

 1. Yönetim hizmetleri grubu
 • Şef
 • Şube müdürü
 1. Araştırma ve planlama hizmetleri grubu
 • Eğitim uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı
 1. Büro hizmetleri grubu
 • Sayman
 • Çözümleyici
 • Ayniyat saymanı
 • Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ayniyat memuru, veznedar, ambar memuru, memur, usta öğretici, şoför ve sekreter

Görevde yükselme sınavları, sözlü sınavın uygulamadan kaldırılması ile sadece yazılı olarak yapılmaktadır. Sınav konuları ve verdiğimiz kurs hizmetleri şu şekildedir:

 • Halkla ilişkiler ve davranış kuralları
 • Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatlar
 • T.C. Anayasası (Genel esaslar, devletin temel organları, temek hak ve ödevler)
 • 657 sayılı devlet memurları kanunu ve ilgili mevzuatlar
 • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik
 • Bulunduğunuz görev ile ilgili sorular

ÖSYM ve MEB tarafından uygulanan sınava herkesi hazırlamak için kurslarımız profesyonel hizmeti ile devam etmektedir. Sınava girebilmeniz için ilk olarak aranan şartları karşılayıp karşılamadığınızı sorup sizleri bilinçli bir şekilde eğitmekteyiz. Sınava giriş için aranan şartlardan bahsedelim.

İlk şart olarak öğrenim düzeyi gelir. Müdür, şube müdürü, eğitim uzmanı, başmühendis, araştırmacı, uzman APK uzmanı ve müdür yardımcısı gibi mesleklerde yer alan ve yükselmek isteyen kişilerin en az 4 yıllık fakülte mezunu olması gereklidir. Şef, amir ve programcı gibi mesleklere sahip olan kişiler ise yükselmek için iki yıllık fakülte mezunu olmalıdır. Büro hizmetleri grubunda yer alanlar için en az ortaöğretimden mezun olması şart koşulmuştur. Özel kuruluşlar belirtilen şartlardan farklı olarak eğitim şartı koymuş olabilir.

Bir diğer şart ise hizmet etme süresinde aranır. Her meslek için bu süre farklılık gösterir. Ayrıca suç işlememiş ve sicilin temiz olması şarttır.