KPSS Hakkında Genel Bilgi

KPSS NEDİR ?

Ülkemizde kamu kurumlarına kamu personeli seçmek amacıyla yapılan bu sınav KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) adıyla anılır. İlk olarak 17 Ekim 1999 tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı altında 12 Aralık 1999 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen sınav yıllar sonra bugün ki ismini ve halini almıştır.

“Genel Yetenek”, “Genel Kültür”, “Eğitim Bilimleri”,  Öğretmenlik Alan Bilgisi, “Hukuk”, “İktisat”, “İşletme”, “Maliye”, “Muhasebe”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri”,  “İstatistik”, “Kamu Yönetimi” ve “Uluslararası İlişkiler” sınavlarından oluşmaktadır. Müracaat edeceğiniz alana göre bu sınavlardan bir kısmına girmeniz gerekir. Genel Kültür  ve Genel Yetenek sınavları ise herkesin girmesi gereken sınav alanlarıdır.

KPSS  A ve  KPSS B grubu olmak üzere ikiye ayrılır .

KPSS A Grubu nedir ?

A Grubu Kadrolar

– Bakanlıklar

– Bakanlıklara ait; müsteşarlık,  bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşlar

– Bu kuruluşların ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle

girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin

kadro ve görevler

– İl özel idareleri

– Belediyelerin teftiş kurulları

KPSS-A kadrolarına genel olarak Sosyal bilimler, Hukuk, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmektedir. Ancak düşük sayıda da olsa KPSS-A kadrolarına mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcısı olarak başvurabilmesine de imkan tanımaktadır.

A Grubu kadrolarda yerleştirme nasıl yapılır?

A Grubu kadrolar için, B ve C Grubu kadrolar da olduğu gibi merkezi yerleştirme yapılmaz.

A Grubu kadrolara girecek olanlar için daha sonra ilgili kurumlarca bir giriş sınavı daha yapılacaktır. Giriş sınavı yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur.

KPSS-B Grubu Hakkında

Tüm lisans mezunları ya da mezun olabilecek durumda olan tüm adaylar KPSS B Lisans sınavına girebilir. KPSS-B kadrolarına alımlar çift yıllarda yapılır. Bu nedenle; A Grubu Kadrolar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların Tekli yıllarda (örn : 2021 , 2023 v.s)  KPSS' ye girmeleri gerekmemektedir. Çift yıl puanları A grubu, B grubu ve öğretmenlik atamalarında kullanılmaktadır.

Tek yıllarda yapılan KPSS'ye sadece lisans (4 yıllık) mezunları katılabilirken, çift yıllarda yapılan KPSS'ye lise, ön lisans ve lisans mezunları katılabilmektedir.

B Grubu (Lisans) Memurluk atamaları “merkezi atamalar” ve “kurumsal atamalar” olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. KPSS sonuç belgesinde bulunan P3 puan türü kullanılarak 2 yıl boyunca yılda iki kere merkezi atamalar yapılır. Kurumsal atamalar da dediğimiz ara atamalar ise kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılmaktadır.

B Grubu Lisans kadrolarına P3, B Grubu Ön Lisans kadrolarına P93, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kadrolara ise P94 puan türü ile atama yapılmaktadır. Bu puanlar 2 yıl geçerlidir. Örneğin, 2018 KPSS B (Lisans) puanı 2020 KPSS sonuçları açıklanana kadar geçerlidir. 2020 KPSS-Lisans sonuçlarıyla geçerliliğini yitirmiştir.

B grubu mesleklerinden birine atanmak isteyen tüm adaylar KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girmek zorundadırlar.

KPSS Ortaöğretim

KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS’ye giremez.

KPSS Ön Lisans

Ön lisans 2. sınıf okuyanlar ile ön lisans mezunları çiftli yıllarda yapılan KPSS’ye girebilirler. Ön lisans mezunu olup şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış), isterlerse ön lisans KPSS'ye, isterlerse de lisans KPSS'ye girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS’ye giremez. Lisans mezunu olan bir aday ön lisans/ortaöğretim sınavına giremez.

 

KPSS Lisans

KPSS Lisans sınavına, herhangi bir bölümde lisans programı okuyan 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve lisans mezunları girebilir.

Sınava Girmek İçin Mezun Olmak Şart Mı?

Sınav puanı 2 yıl geçerli olduğu için, sınava girecek adayda mezuniyet şartı aranmaz. Ancak tercih işlemlerinin yapılacağı son tarih itibariyle mezun olmak gerekir.

KPSS B Memurluk (Lisans) Kadroları

A Grubu kadrolarından farklı olarak tüm lisans bölümleri B Grubu kadroları oluşturur. Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans kadroları dır. Genel Yetenek Genel  Kültür soru sayıları ve testlerin cevaplama süreleri aşağıdaki şekilde olacaktır:                  

Sınavda Uygulanacak Testler

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)  Toplam Soru sayısı :                   120  Soru                                       

Sınav süresi                                                                                     :                   130 dakika

 

KPSS P3 Puanıyla Başvuru Yapabileceğiniz Bazı kurum ve Kadroları

• Gümrük Müsteşarlığı

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

• Maliye Bakanlığı

• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Orman Genel Müdürlüğü

• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

• Makina Kimya Endüstrisi

• Adalet Bakanlığı Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma…)

• Polislik (POMEM)

• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

B Grubu kadroların içerisinde önemli bir atama grafiğine sahip olan atama grubu MEB (öğretmenlik ) Atamalarıdır.

Öğretmenler için KPSS hangi aşamalardan oluşur ?

Bütün adaylar gibi öğretmen adayları da GY- GK ( Genel Yetenek  /Genel Kültür) +Eğitim Bilimleri +   ÖABT  (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testin ) ne girmek zorundadır.

Bazı branşlarda ise ÖABT sınavı uygulanmaz bunlar daha çok meslek lisesi alan dersleri , İlahiyat Alan dersleri ve Özel eğitim öğretmenliği, Resim öğretmenliği , Müzik öğretmenliği özetle güzel sanatlar mezunları ÖABT sınavı uygulanmaz (bu durum değişebilir, nihayetinde her yıl bununla ilgili yeni düzenlemeler getirilmektedir.) 

Öğretmenler Hangi Puan Türleri İle Atanırlar?,

Her üç oturuma da girmek zorunda olan( öabt sınavına katılan branşların) öğretmenlerimizin atamaya tabi puan türleri P121 puan türüdür .

P121 puan türü ise Ağırlıklı olarak özellikle Lise Branşlarında Gk-Gy  % 30 Eğitim Bilimleri % 20 , ÖABT % 50 lik puan dağılımları söz konusudur

Yukarıdaki dağılım ÖABT si olmayan Branşlar için farklılık gösterebilir.

Bir öğretmen adayı  MEB ‘e Atanmak için lisans mezunu bütün adayların girdiği, cumartesi sabah GK-GY oturumuna girmek zorundadır bu oturumdaki puan türü P3 tür. Bu puan türü ile gerekli özel yada genel şartları sağlıyorsa düz memurluklara atanabilir ..

GK- GY sınavının olduğu gün Öğlenden sonra ise Eğitim Bilimleri oturumu uygulanmaktadır . 80 soruluk bir testten oluşan bu sınav ile alacağınız puan türü P10 olarak ifade edilir .

Yukarıdaki sınavlara girmiş olmak şartı ile yukarıda belirttiğimiz tarih te de ÖABT sınavı Öğretmen atamalarında % 50 lik oranla Aslan payına sahip oturuma girilir. Bu oturumda adaylara kendi alanları ile ilgili olarak 75 soru sorulur ve bütün oturumlar tamamlandıktan sonra oluşan P121 puan türü ile atamaya esas teşkil eden puan oluşur.

Hangi Branşlar ÖABT ( Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ne girmek zorundadır.

 • Sınıf Öğretmenliği
 • İlk Öğretim Mat.  Öğretmenliği
 • DİKAP (Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği)
 • Okul Öncesi Öncesi Öğretmenliği
 • Yabancı Dil (İngilizce , Almanca) Öğretmenliği
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Fen Bilimleri Öğretmenliği
 • Tarih Öğretmenliği
 • Coğrafya Öğretmenliği
 • Türkçe Öğretmenliği
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 • Fizik Öğretmenliği
 • Kimya Öğretmenliği
 • Biyoloji Öğretmenliği
 • Beden Eğitimi Öğretmenliği
 • PDR (Psikolojik Danışma Ve Rehberlik ) Öğretmenliği

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

 • Lise Matematik Öğretmenliği

 

Kimler Öğretmen olabilir ?

Eğitim Fakültesi mezunları , Fen Fakültesi , Edebiyat Fakültesi İBF, SBF , Spor Bilimleri , vs. gibi fakültelerden mezun olup ta Pedagojik Formasyon alan adaylarda öğretmen olarak atanabilmektedirler.